ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

หน้าแรก สำหรับนักศึกษา สำหรับอาจารย์ สำหรับผู้ดูแลระบบ ระบบสืบค้นวิทยานิพนธ์

เข้าสู่ระบบ
User :
Pass :

 

เว็บไซต์ภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักวิทยบริการ
หอสมุดกลาง
บัณฑิตวิทยาลัย

 

 

ท่านสามารถเลือกสืบค้นข้อมูลได้จากทางเลือกต่อไปนี้

 

ค้นหาจาก :

 

                         หมายเหตุ : 1.ท่านสามารถค้นหาวิทยานิพนธ์ทั้งหมดในฐานข้อมูล โดยการคลิกที่ปุ่มค้นหาได้ทันที
                                          2.ท่านสามารถค้นหาโดยระบุตัวเลือกที่ต้องการค้นหา เช่น ชื่อวิทยานิพนธ์, ชื่อผู้เเต่ง,
                                          สาขา เเละปีการศึกษา เป็นต้น

 

 

 

 

 


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อาคาร 9 ชั้น 2 เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
หมายเลขภายใน 194, IP Phone 9861 Email : graduate@nstru.ac.th หมายเลขโทรศัพท์ 075-377438, 075-809861 หมายเลขโทรสาร 075-377438