ระบบติดตามวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

หน้าแรก สำหรับนักศึกษา สำหรับอาจารย์ สำหรับผู้ดูแลระบบ ระบบสืบค้นวิทยานิพนธ์

 

การเข้าใช้ระบบ 2017-10-25

การเข้าใช้ระบบ

1. ระบบสืบค้นวิทยานิพนธ์ผู้ใช้สามารถสืบค้นได้เลยโดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้ในระบบ
2. ระบบติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ผู้ใช้ต้องลงชื่อเข้าใช้ในระบบ  โดยติดต่อขอรับ user และ password ได้ที่สำนักงานบัณฑิต หรือ mail : graduate@nstru.ac.th 

 

 


 

 

 


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อาคาร 9 ชั้น 2 เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
หมายเลขภายใน 194, IP Phone 9861 Email : graduate@nstru.ac.th หมายเลขโทรศัพท์ 075-377438, 075-809861 หมายเลขโทรสาร 075-377438